True maakt het makkelijk domeinnamen met niet-Westerse karakters te gebruiken

PHP open-source library voor iedereen beschikbaar


Samenvatting
Managed hostingprovider True heeft opensourcesoftware ontwikkeld om makkelijk gebruik te kunnen maken van domeinnamen waarin unicode-karakters, bijvoorbeeld uit een niet-westers schrift zoals Arabisch of Hiragana (Japans schrifttype), zijn opgenomen. True kan dankzij de ontwikkelde software klanten eenvoudig domeinnamen aanbieden met unicode-karakters.

True sluit hiermee aan bij de recente ontwikkeling dat meer en meer organisaties overstappen op domeinnamen met internationale karakters. Een van de redenen hiervoor is dat beschikbare domeinnamen met de gebruikelijke ASCII-karakters beginnen op te raken. Aangezien deze namen meestal unicode-karakters bevatten, is het echter nodig deze namen eerst te converteren naar zogeheten ‘punycode’, alvorens ze als een domeinnaam te kunnen registreren.

De software die True heeft ontwikkeld, draagt zorg voor deze conversie. Vergeleken met bestaande (PHP-) code voor deze conversie maakt de True-software de conversie vooral makkelijker als er sprake is van portable codes tussen verschillende hosts (bijvoorbeeld onder Windows en Mac OS), of als het niet mogelijk is zogeheten PECL-extensies te installeren.

Technisch gezien is de True-software een PHP library voor de conversie van een in UTF-8 gecodeerde domeinnaam in Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) ASCII-formaat, en omgekeerd. IDNA is een mechanisme dat al in 2003 is gedefinieerd voor de afhandeling van internationale domeinnamen die non-ASCII-karakters bevatten. Een applicatie die geen ondersteuning biedt voor IDNA is niet in staat om met domeinnamen te werken die non-ASCII-karakters bevatten. Dat lukt echter wel als het juiste, maar meestal zeer cryptische, ASCII-equivalent wordt opgegeven.

De PHP library is hier beschikbaar: https://github.com/true/php-punycode

==

True enables the use of domain names with non-Western characters

PHP open-source library available to everyone

Amsterdam, 10 March – Managed hosting provider True has developed open-source software making it easy to use domain names containing Unicode characters, for example from non-Western scripts like Arabic or Hiragana (Japanese script). With the developed software, True can easily offer clients domain names with Unicode characters.

In doing so, True matches the recent development where increasing numbers of organizations are switching to domain names with international characters. One of the reasons for this is that available domain names with the usual ASCII characters are beginning to run out. Given that these names generally contain Unicode characters, it is in fact first necessary to convert them to so-called ‘punycode’, before being able to register them as a domain name.

The software True has developed performs this conversion. Compared to existing (PHP) conversion code, The True software simplifies the conversion particularly when there are portable codes between different hosts (for example under Windows and MacOS), or if it is not possible to install so-called PECL extensions.

In technical terms the True software is a PHP library for the conversion of a domain name coded in UTF-8 to Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) ASCII format, and vice-versa. IDNA is a mechanism defined back in 2003 for handling international domain names containing non-ASCII characters. An application which does not support IDNA is unable to work with domain names containing non-ASCII characters. However it will work if the correct, but generally highly cryptic, ASCII equivalent is provided.

The PHP library is available here: https://github.com/true/php-punycode

Over True

Wat de ambitie van onze klanten ook is, wij hosten ‘m! True is de managed hosting provider voor de snelste, beste en meest veilige digitale oplossingen. Onze purpose is om de ambities van onze Trueligans, klanten en partners maximaal schaal te geven met digitale technologie, zodat ze het beste uit zichzelf en uit de wereld halen. Dit doen we onder meer voor Tweakers, Prijsvrij, Mollie, CCV Shop, Amsterdam Dance Event, Amber Alert en meer.

Met 20+ jaar know-how en ervaring stellen we met onze managed services organisaties in staat om hun webshops, websites en webapplicaties sneller te schalen. Waar wij ons bed voor uitkomen? De beste performance, conversies en continuïteit van digitale dienstverlening. True biedt onder andere managed hosting, managed Azure, managed Kubernetes en DevOps diensten.

Ontvang het laatste True nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL